Tidspunkt: kl. 19.00-22.00

Utlodning, bevertning og levende musikk til dansen.

Kr. 150 i inngang til inntekt for den lokale demensomsorgen.