• Gågrupper hver mandag kl. 11.00 på Jønsrud, Brenneriroa og Ådalsbruk, hver tirsdag "Ut på tur aldri sur" fra frivilligsentralen kl.12.00 og hver torsdag kl.11.00 i Østroa. Alle gruppene har egne facebook-grupper der informasjon om oppmøtested etc blir lagt ut fortløpende. 
  • Løten skaperverksted hver tirsdag kl.18.00-21.00.
  • Vaffeltirsdag hver tirsdag kl.12.00
  • Malegruppe hver onsdag kl. 12.00 i Stasjonsvegen 25
  • Tematimen hver siste tirsdag i måneden kl.13.00-14.00
  • Tren med Finn fra Tren Løten hver første tirsdag i måneden kl. 13.00-14.00 (starter 7.februar)
  • Språkkafe torsdager kl. 17.00-19.00
  • Vaffelkafe på Løten helsetun hver onsdag kl.11.00-13.00 f.o.m. 24. mai t.o.m. 2. augusut.
  • Allsang onsdag kl. 17.00-19.00. Følgende datoer: 25.01, 22.02, 29.03, 26.04, 31.05 og 14.06. Bevertning kr. 40. 
  • Eldretreffen onsdager kl. 10.30-12.30. Følgende datoer: 18.01, 01.02, 15.02, 01.03, 15.03, 29.03, 12.04, 26.04 og 10.05.