Undervisning skoleåret 2022/23

Søknader tas imot hele året, og du søker digitalt her.

Det er pr. 1. november noen ledige plasser på messingblås- og treblåseinstrumenter. Gruppetilbudene barnekor og dans vil ha oppstart av nye elever etter jul.

• Barnekor (gruppeundervisning)
• Dans (gruppeundervisning)
• Visuell kunst (gruppeundervisning)
• Band (gruppeundervisning)
• Gitar (alle typer)
• El-bass
• Sang
• Fiolin
• Piano
• Keyboard
• Slagverk
• Klarinett
• Obo
• Saksofon
• Fløyte
• Kornett/trompet
• Trombone
• Horn
• Tuba
• Baryton

For elever på blåseinstrumenter og slagverk har vi et tett samarbeid med Løten skolekorps. All undervisning på musikk foregår i gruppe eller individuelt etter vurderinger i hvert enkelt tilfelle. Undervisningen foregår i kulturskolens lokaler og på barneskolene.

Målsettinger 

I kulturskolen skal alle barn og unge i Løten skal få muligheter til å lære, oppleve, skape og formidle ulike kulturelle og kunstneriske uttrykk i et godt læringsmiljø. De skal oppleve utvikling, fellesskap og mestring.

Vi skal ha breddetilbud med gruppeundervisning, individuell opplæring samt fordypningstilbud i samarbeid med kulturskolene i Elverum og Hamarregionen.

De ansatte i kulturskolen er et profesjonelt læringsfellesskap som jobber med kontinuerlig utviklingsarbeid. Det overordende målet er: Løten kulturskole skal være et lokalt ressurssenter med fokus på høy faglig kvalitet og tett samarbeid med grunnskole og det frivillige kulturlivet. 

Satsingsområdene dette skoleåret er:

  • tettere samarbeid med grunnskolen
  • synlighet

Kulturskolen er ett av fem satsingsområder i Kommunedelplan for kultur og fritid 2022-2030, og det langsikige målet er slik:

Hit vil vi: Kulturskolen anno 2030 er et kulturelt ressurssenter. Elevtallet øker jevnt og trutt, og kulturskolen er en synlig aktør i lokalsamfunnet. Kulturskolen samarbeider tett med barnehager, grunnskolen og frivilligheten. Kulturskolen er også en mer integrert del av skolehverdagen, og lærerne der brukes også som lærere innen musikk, kunst og kultur i grunnskolen. Kulturskolen har gode lokaler som er velegnet for virksomheten.