Generelt driftstilskudd til organisasjoner i Løten kommune som fordeles på bakgrunn av fastsatte kriterier og/eller fordelingsnøkkel.
 

Hva gis det tilskudd til?

Idrettsforeninger:

Beløp til fordeling: 76 000 kroner.

 • Disse kan søke: Lag/foreninger som er tilsluttet Løten Idrettsråd, og som er fullverdige medlemmer i henhold til idrettsrådets vedtekter.
 • Tilskuddsberegning: Fordelingsnøkkel basert på medlemstall over og under 19 år.

Vedlikehold av idrettsanlegg

Beløp til fordeling: 121 000 kroner.

 • Disse kan søke: Lag og foreninger som er tilsluttet Løten Idrettsråd, og som er fullverdige medlemmer i henhold til idrettsrådets vedtekter.
 • Tilskuddsberegning: Fordelingsnøkkel basert på et vekttallssystem for anlegg som laget/foreningen har driftsansvar for.

Sang/musikkforeninger

Beløp: 54 000 kroner.

 • Gjelder: Løten skolekorps.


Vedlikehold av grendehus

Beløp til fordeling: 30 000 kroner.

 • Gjelder: Grendehusene i Skogbygda.
 • Tilskuddsberegning: Fordelingsnøkkel avklart i samråd med velforeningene, og som kan revurderes hvert tredje år (neste gang i 2020).


Barne- og ungdomsorganisasjoner

Beløp til fordeling: 30 000 kroner.

 • Disse kan søke: Rene barne- og ungdomsforeninger, evt. rene barne- og ungdomsgrupper hvis medlemmer ikke mottar støtte under øvrige ordninger og som har eget budsjett/regnskap.
 • Tilskuddsberegning: Fordelingsnøkkel basert på omsetning.
   

Kulturmidler Sang/musikkforeninger og Grendehus utbetales fom. 2017 som et årlig tilskudd og uten krav om søknad. For øvrige ordninger gjelder følgende:

Søknadsskjema

Søknadsfrist: 1. mai oddetallsår.
Behandlingstid: Inntil 3 måneder.
Vedtakets varighet: 2 år. Utbetaling skjer årlig, mens søknad og saksbehandling skjer annet hvert år.


Se også:
Retningslinjer for kulturtilskudd
Oversikt over kulturtilskudd i Løten kommune