Generelt driftstilskudd til organisasjoner i Løten kommune som fordeles på bakgrunn av fastsatte kriterier og/eller fordelingsnøkkel. Kulturmidler Sang/musikkforeninger og Grendehus utbetales som et årlig tilskudd og uten krav om søknad. Denne ordningen startet i 2017. For øvrige ordninger gjelder følgende:

Søknadsfrist: 1. mai oddetallsår.

Søknadsskjema:

Behandlingstid: Inntill 3 måneder.

Vedtakets varighet: 2 år. Utbetaling skjer årlig, mens søknad og saksbehandling skjer annet hvert år.

 

Hva gis det tilskudd til?


Idrettsforeninger:

Beløp til fordeling: 76 000 kroner.

  • Disse kan søke: Lag/foreninger som er tilsluttet Løten Idrettsråd, og som er fullverdige medlemmer i henhold til idrettsrådets vedtekter.
  • Tilskuddsberegning: Fordelingsnøkkel basert på medlemstall over og under 19 år.


Vedlikehold av idrettsanlegg:

Beløp til fordeling: 121 000 kroner.

  • Disse kan søke: Lag og foreninger som er tilsluttet Løten Idrettsråd, og som er fullverdige medlemmer i henhold til idrettsrådets vedtekter.
  • Tilskuddsberegning: Fordelingsnøkkel basert på et vekttallssystem for anlegg som laget/foreningen har driftsansvar for.

Barne- og ungdomsorganisasjoner:

Beløp til fordeling: 30 000 kroner.

  • Disse kan søke: Rene barne- og ungdomsforeninger, evt. rene barne- og ungdomsgrupper hvis medlemmer ikke mottar støtte under øvrige ordninger og som har eget budsjett/regnskap.
  • Tilskuddsberegning: Fordelingsnøkkel basert på omsetning.


Sang- og musikkforeninger

Beløp: 54 000 kroner.

  • Gjelder: Løten skolekorps.


Vedlikehold av grendehus

Beløp til fordeling: 30 000 kroner.

  • Gjelder: Grendehusene i Skogbygda.
  • Tilskuddsberegning: Fordelingsnøkkel avklart i samråd med velforeningene, og som kan revurderes hvert tredje år (neste gang i 2020).


Se også

>> Retningslinjer for kulturtilskudd
>> Oversikt over kulturtilskudd i Løten kommune