Velkommen til Løten


Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Kulturmidler (kulturtilskudd)

Generelt driftstilskudd til organisasjoner i Løten kommune som fordeles på bakgrunn av fastsatte kriterier og/eller fordelingsnøkkel.

Felles for alle ordningene innen kulturmidler:

 • Søknadsskjema: Søknad om kulturmidler (pdf) 
                               Søknad om kulturmidler (word)
 • Søknadsfrist: 1. mai hvert år. NB: Frist utsatt til 1. juni i 2017.
 • Behandlingstid: Inntil 3 måneder.

Hva gis det tilskudd til?


Idrettsforeninger:

 • Beløp til fordeling:  76 000 kroner.
 • Hvem kan søke: Lag/foreninger som er tilsluttet Løten Idrettsråd, og som er fullverdige medlemmer i henhold til idrettsrådets vedtekter.
 • Tilskuddsberegning:   Fordelingsnøkkel basert på medlemstall over og under 19 år.


Vedlikehold av idrettsanlegg:

 • Beløp til fordeling: 121 000 kroner.
 • Hvem kan søke: Lag/foreninger som er tilsluttet Løten Idrettsråd, og som er fullverdige medlemmer iht. idrettsrådets vedtekter.
 • Tilskuddsberegning: Fordelingsnøkkel basert på et vekttallssystem for anlegg som laget/foreningen har driftsansvar for.


Sang/musikkforeninger:

 • Beløp: 54 000 kroner.
 • Hvem kan søke: Løten skolekorps.


Vedlikehold av grendehus:

 • Beløp til fordeling: 30 000 kroner.
 • Hvem kan søke: Grendehusene i Skogbygda.
 • Tilskuddsberegning: Fordelingsnøkkel basert på omsetning.


Barne- og ungdomsorganisasjoner:

 • Beløp til fordeling: 30 000 kroner.
 • Hvem kan søke: Rene barne- og ungdomsforeninger, evt. rene barne- og ungdomsgrupper hvis medlemmer ikke mottar støtte under øvrige ordninger og som har eget budsjett/regnskap.
 • Tilskuddsberegning: Fordelingsnøkkel basert på omsetning.


Se også:
Retningslinjer for kulturtilskudd
Oversikt over kulturtilskudd i Løten kommune

Sist endret: 22.05.2017
|
|
|
 • Kulturmidler

  Kulturmidler 2017 har søknadsfrist 1. juni

  Kulturmidler er et generelt driftstilskudd til organisasjoner i Løten kommune, og fordeles på bakgrunn av fastsatte kriterier. Ordningen gjelder idrettsforeninger, vedlikehold av idrettsanlegg, grendehusene i Skogbygda, barne- og ungdomsforeninger og Løten skolekorps.