Løten kommunes kulturpris – Edvards palett 

Dette er en utmerkelse som tildeles utøvende aktører, enkeltpersoner eller grupper, som i kraft av sitt virke og sin aktivitet skaper positiv oppmerksomhet og bevissthet omkring kulturlivet i Løten. 

Se mer om kulturprisen her


Løten kommunes ildsjelpris – Olines virke

Denne prisen er en takk og anerkjennelse for den eller de som har vist engasjement og innsats for fellesskapets verdier og/eller gjør en jobb for frivillige lag og foreninger i Løten.Kulturpris og ildsjelpris

Se mer om ildsjelprisen her


Hvordan avgjøres prismottakeren? 

Fristen for å foreslå kandidater er 1. oktober og det er Driftsutvalget med ordfører som avgjør hvem som får prisene. De to heldige vinnerne får 12 000 kroner hver, sammen med et diplom undertegnet av ordføreren.
Utdelingen skjer i arrangementet Staskveld. 

 

Hvem syns du fortjener en pris?

Det er fint om du leser litt om de to forskjellige prisene før du foreslår din kandidat, så den passer til kriteriene for den enkelte prisen. I forslagsskjema skal du krysse av for hvilken pris du ønsker din kandidat skal få. 

Foreslå din kandidat her:
 

Forslag til kulturpris og ildsjelpris

Navn på kandidaten som bør motta prisen
Pris
 
Skriv en begrunnelse for hvorfor akkurat denne personen bør motta prisen
Skriv inn ditt navn her