Kommunestyret i Løten opprettet 20. juni 2018 "Løten kommunes kulturpris – Edvards palett". Formålet med prisen er å anerkjenne utøvende aktører som skaper positiv oppmerksomhet og bevissthet omkring kulturlivet i Løten. Prisen er en videreutvikling av Løten kommunes kulturpris (2001 – 2017), og tidligere priser/stipender. Driftsutvalget supplert med ordfører avgjør på fritt grunnlag hvem som skal få prisen.


Statutter (kriterier) for Løten kommunes kulturpris – Edvards palett

Unge Edvard Munch lot seg inspirere av det mangfoldige kulturlandskapet i Løten. En indre palett av lys og farger, av stemninger, uttrykk, opplevelser og erindringer, som han hentet fra og delte av.

  1. Løten kommunes kulturpris – Edvards palett er en utmerkelse som tildeles utøvende aktører, enkeltpersoner eller grupper, som i kraft av sitt virke og sin aktivitet skaper positiv oppmerksomhet og bevissthet omkring kulturlivet i Løten.

  2. Prisen er ved opprettelsen i 2018 på kr. 12.000.

  3. Løten kommunes kulturpris – Edvards palett kan deles ut hvert år under forutsetning av at kommunestyret bevilger midler. Med prisen følger et diplom undertegnet av ordfører.

  4. Løten kommunes kulturpris – Edvards palett har frist for skriftlige forslag innen 1.10. Forslagene stilles til Løten kommune. Driftsutvalget supplert med ordfører avgjør på fritt grunnlag hvem som skal få prisen.

  5. Tildelingen skal foretas første halvdel av påfølgende år i et egnet arrangement. Ordfører deler ut prisen.
     

Vedtatt i kommunestyret den 20.06.2018, sak 0023/18.

Frist: Årlig frist for forslag er 1. oktober
 

Løten kommunes kulturpris – Edvards palett

Oversikt over mottakere:

2019: Arne Strømberg

2018: Tove Nordby Øie


Tidligere priser og mottakere

Løten kommunes kulturpris

2001: Arild Busterud

2002: Nordbygdarevyen

2003: Thomas Nilssen

2004: Lautin

2005: Odd Arnfinn Tømmerholen

2006: Trond Einar Indsetviken

2007: Åse Elisabeth Krogsrud

2008: Arne Brendbekken

2009: Arne Jørgen Solhaug

2010: Per Johan Skjærstad

2011: Løiten Sangforening

2012: Even Høgholen

2013: Teaterstykket Arbesdaer

2014: Gotmar Rustad

2015: Ådalsbruk Musikkforening

2016: Ole Nilssen

2017: Mary Engebakken


Løtenprisen

1986: Knut Storsveen

1988: Øyvind Krogsrud

1990: Brynjulf Tangen

1991: Wenche Sveen


Kulturstipend

1977: Gunnvald Nergård

1978: John Andreassen og Øyvind Krogsrud

1979: Odd Magnar Syversen

1980: Sidsel Flagstad

1981: Ole Kristen Solberg


Nye retningslinjer sak 91/85 i kulturutvalget

1985: Rune Stensåsen

1987: Trond Holm