Bilde fra elevkonsert i oktober 2016

Rektor for kulturskolen: 

Margrete Nordmoen, tlf. 480 27 474, margrete.nordmoen@loten.kommune.no
Kontakt kulturskolen: Tlf. 905 26 698

Sjekk http://noloeten.speedadmin.dk/  for å se når du har time.


Konserter og arrangementer høsten 2017

Lørdag 9. september kl 12.00:  Stasjonskonsert, treblåsere

Lørdag 21. oktober  kl 12.00:  Stasjonskonsert, gitarister/sangere

Lørdag 18. november kl 12.00: Stasjonskonsert, messingblåsere

Velkommen til våre arrangmenter!

På vår Facebook-side finner du nærmere detaljer om alle arrangementene


Gi beskjed til lærer

Beskjeder ang. fravær skal meldes direkte til lærer. 
Kontaktinformasjon til lærerne finner du her


Oversikt over våre tilbud

Løten kulturskole tilbyr undervisning både i grupper og instrumental/ individuell undervisning. All undervisning foregår primært  på ettermiddags- og kveldstid.Undervisningen skjer på de ulike grunnskolene i tillegg til i kulturskolens egne lokaler i tilknytning til Løten ungdomsskole.


Bli med i Kulturskolen du også!

Søknadsskjema kulturskolen i Løten

Søk om plass i kulturskolen her! (Info om hvordan du søker plass)
Du kan søke opptak gjennom hele året og vi tar inn nye elever dersom vi har ledige plasser.

Kulturskoleåret følger skoleruta, men starter en uke etter skolestart på høsten og avslutter en uke før skolen slutter til sommeren.


Organisasjon:

Kulturskolen er en del av virksomhetsområdet Kultur, Informasjon og Service i Løten kommune.