Musikk-undervisning -klikk på bildet (foto: Jonas Jeremiassen Tomter) Kunst-undervisning - klikk på bildet  (foto: Jonas Jeremiassen Tomter)

Rektor for kulturskolen: 

Margrete Nordmoen, tlf. 480 27 474, margrete.nordmoen@loten.kommune.no
Kontakt kulturskolen: Tlf. 905 26 698

>> Følg oss på Facebook


Gi beskjed til lærer

Beskjeder ang. fravær skal meldes direkte til lærer. 
>> Kontaktinformasjon til lærerne finner du her

Sjekk http://noloeten.speedadmin.dk/  for å se når du har time.


Oversikt over våre tilbud

Løten kulturskole tilbyr undervisning både i grupper og instrumental/ individuell undervisning. All undervisning foregår primært  på ettermiddags- og kveldstid.Undervisningen skjer på de ulike grunnskolene i tillegg til i kulturskolens egne lokaler i tilknytning til Løten ungdomsskole.

>> Undervisningstilbudene i kulturskolen


Konserter og arrangementer

  • 21. april kl 17.00: Vårkonsert i Løten kirke
  • 3. mai kl 18.00: Ensemblekonsert i kulturskolens aula
  • 5. mai kl 12.00: Stasjonskonsert med treblåsere, Løten nærstasjon


Bli med i Kulturskolen du også!

>> Søknadsskjema kulturskolen i Løten

>> Hvordan søker du? 

Du kan søke opptak gjennom hele året og vi tar inn nye elever dersom vi har ledige plasser.
Frist for hovedopptaket til hvert skoleår blir kunngjort her.
Kulturskoleåret følger skoleruta, men starter en uke etter skolestart på høsten og avslutter en uke før skolen slutter til sommeren.


Organisasjon:

Kulturskolen er en del av virksomhetsområdet Kultur og kommunikasjon i Løten kommune.