Musikk-undervisning -klikk på bildet (foto: Jonas Jeremiassen Tomter)  Kunst-undervisning - klikk på bildet  (foto: Jonas Jeremiassen Tomter)

Vi tilbyr Musikk-undervisning og Kunst-undervisning
 

Konserter og arrangementer våren 2019

>> Kulturskolen kaprer Klevfos 25. mai!

Kulturskolen kaprer Klevfos

  • 27. april kl. 12:00: Stasjonskonsert (pianister)
  • 25. mai: "Kulturskolens elever kaprer Klevfos" vandreforestilling (Kulturskolens store vårprosjekt)


Administrasjon for kulturskolen: Margrete Nordmoen (foto: Marius Nielsen)

Rektor Margrete Nordmoen, tlf. 480 27 474
margrete.nordmoen@loten.kommune.no   

Ola Røndahl, tlf. 974 86 615
ola.rondahl@loten.kommune.no

>> Følg oss på Facebook
 

Gi beskjed til lærer

Beskjeder om fravær skal meldes direkte til lærer. Se vår kontaktinformasjon her:
>> Kontaktinformasjon til lærerne

Timeplanen din finner du her:
>> http://noloeten.speedadmin.dk/


Oversikt over våre tilbud

Løten kulturskole tilbyr undervisning både i grupper og instrumental/ individuell undervisning. All undervisning foregår primært  på ettermiddags- og kveldstid.Undervisningen skjer på de ulike grunnskolene i tillegg til i kulturskolens egne lokaler i tilknytning til Løten ungdomsskole.

>> Musikk-undervisning
>> Kunst-undervisning


Bli med i Kulturskolen du også!

>> Søknadsskjema kulturskolen i Løten

>> Hvordan søker du? 

Du kan søke opptak gjennom hele året og vi tar inn nye elever dersom vi har ledige plasser.
Frist for hovedopptaket til hvert skoleår blir kunngjort her.
Kulturskoleåret følger skoleruta, men starter en uke etter skolestart på høsten og avslutter en uke før skolen slutter til sommeren.


Organisasjon:

Kulturskolen er en del av virksomhetsområdet Kultur og kommunikasjon i Løten kommune.