Kunst-undervisning

Kunst-elever sammen med lærer Ernst O. Harstad (Foto: Jonas Jeremiassen Tomter)Bildet: Kunst-elever sammen med lærer Ernst O. Harstad (Foto: Jonas Jeremiassen Tomter)

 

Visuell kunst
6-uker'n: Innføringskurs for nybegynnere over seks uker. Kurset tar for seg ulike teknikker innen tegning og maling og avsluttes med utstilling! De som ønsker kan fortsette på “Kunst 1” etterpå.

Tid/sted: mandager kl 18-19, Løten ungdomsskole. Kursstart: 26. August. Pris: kr 410,- (inkl. materiellavgift)

“Kunst 1” og “Kunst 2” : På visuell kunst jobber man med grunnleggende kunnskaper innenfor billedkunst. Det er et male- og tegnekurs med økende vanskelighetsgrad for hvert år. Det bli lagt vekt på ulike delmål som f.eks. former, farger, lys/ skygge, komposisjon mm. Det inngår flere ulike teknikker som, blyant, kull, akvarell, pastell, akryl mm. Elevene får også prøve seg på enkel grafikk og noe 3D, som keramikk, pappmasje. Vi jobber av og til tverrfaglig og enkelte ganger møter/ samarbeider vi med andre billedkunstnere.

Det undervises i to grupper: “Kunst 1” og “Kunst 2”

Lærer kontakter elevene og avtaler hvilken gruppe eleven plasseres på. Søk på Visuell kunst.

Undervisninga foregår på Løten ungdomsskole , 1 time og 30 minutter hver uke.

Anbefalt alder: Vi tar inn elever i skolealder, man kan søke plass fra 1. klasse

Pris: elevavgift gruppeundervisning + materiellavgift (gjeldene pris for høsten 2020: kr 1010 + kr 205)

Undervisning: Visuell kunst, gruppeundervisning.
Lærer: Ernst O. Harstad. >> Se mer om han i vår oversikt over ansatte i kulturskolen