Kunst-undervisning

Kunst-elever sammen med lærer Ernst O. Harstad (Foto: Jonas Jeremiassen Tomter)Bildet: Kunst-elever sammen med lærer Ernst O. Harstad (Foto: Jonas Jeremiassen Tomter)

Undervisning: Visuell kunst, gruppeundervisning.
Lærer: Ernst O. Harstad. >> Se mer om han i vår oversikt over ansatte i kulturskolen