Har du lyst til å lære å spille et instument, spille i band eller synge? Eller kanskje du har lyst til å lære å mer om å lage forskjellig kunst?

Vi har mange flinke lærere som vil gi deg god opplæring og oppfølging, og du vil møte mange andre som også vil ha det gøy i kulturskolen!

Du kan søke gjennom hele året.

Søk om plass i kulturskolen her

 

Sett opp flere ønsker
Man kan legge inn flere alternativer og søke flere tilbud. Det kan være lurt å ha flere ønsker i prioritert rekkefølge i og med at det er begrenset antall plasser på noen tilbud.
Søknadene kommer inn til kulturskolen via en portal, og opptak vil bli gjort i starten av august. Det sendes da ut brev til familiene om opptak. 

Avmelding

Det samme gjelder avmelding fra kulturskolen, som må foregå på e-post til skolens rektor margrete.nordmoen@loten.kommune.no