Med Løtens beliggenhet er det mange muligheter til å benytte seg av kulturtilbud både i kommunen og i regionen. Løten kommune kjennetegnes fortsatt av stor grad av dugnadsånd, og uten denne innsatsen som legges ned av enkeltpersoner og lag ville kulturlivet i Løten rakne. Med ca. 130 lag og foreninger er det aktiviteter nok å velge i. Dette sammen med de kommunale kulturinstitusjonene og den profesjonelle kunsten og kulturen gjør at Løten med rette kan kalle seg ”Midtpunkt med mangfold”.

Vi har som mål å bli ”Verdens beste tilrettelegger”. I dette ligger erkjennelsen av at kommunen ikke kan drive med for mange aktiviteter alene, men være en tilrettelegger for at kulturen skal kunne utfolde seg i hele kommunen og for alle innbyggere. Kommunens kulturinstitusjoner vil også være viktig i framtiden. En samling og videreutvikling av kulturskolen vil derfor være en prioritert oppgave. Samarbeidet med skolen er også viktig på dette området.

I Løten har vi kjente merkenavn som Edvard Munch, Hallvard Trætteberg, Løiten Brænderi, Ådalsbruk jernstøperi og Klevfos Industrimuseum.