Løten kommune deler årlig ut en rekke tilskudd til kulturlivet med mål om økt aktivitet blant lag og foreninger, samt flere aktiviteter, arrangementer og møteplasser for gode kulturopplevelser i Løten. 

Retningslinjer

I våre retningslinjer finner du informasjon om hva som kreves for å være søknadsberettiget, samt hvilke krav kommunen stiller til innhold og dokumentasjon.
>> Se retningslinjer for tildeling her.

Alle søkere oppfordres til å benytte kommunens søknadsskjemaer. Skjemaene er tilpasset de ulike tilskuddsordningene, og er utformet for å hjelpe dere på vei til en god og komplett søknad.


Målgruppe:

Frivillige lag, organisasjoner og kulturinstitusjoner, grupper eller enkeltpersoner, som driver kultur- og fritidsarbeid i Løten kommune eller tiltak rettet mot innbyggere i Løten kommune.

Her finner du oversikt over våre tilskuddsordninger.

Tilskuddsordning

Frist og søknadsskjema

Tilskudd til arrangement, tiltak, prosjekt eller lignende: 

>> Allmenne kulturformål

>> Andre tiltak barn og unge

>> Idrettsformål

Ingen søknadsfrist.

>> Kulturtilskudd (pdf) 

>> Kulturtilskudd (utskrift)

Generelt driftstilskudd til organisasjoner i Løten kommune.

>> Kulturmidler
 

Frist: 1. mai oddetallsår

>> Kulturmidler (pdf)

>> Kulturmidler (utskrift)

En tilskuddsordning som skal oppmuntre og tukrettelegge fior dugnadsarbeid for fellesskapet. 

>> Dugnadsbaserte fellestiltak

Frist: 1. mai hvert år.

>> Dugnadsbaserte fellestiltak (pdf)

>> Dugnadsbaserte fellestiltak (utskrift)

>> Spillemidler

Egen ordning, se >> link til nettside


Tilskudd til barn og unge

Barn og Unges kommunestyre (BUK) deler også årlig ut midler til formål for barn og unge, etter egne frister og kriterier.
>> Se mer på BUK sine egne sider.


Send søknad

Løten kommune, Att: Kultur og kommunikasjon, Postboks 113, 2341 Løten eller post@loten.kommune.no


Har du spørsmål?

Ta kontakt med disse for de enkelte fagområder:

Nina Halvorsen, kulturrådgiver, tlf 62 56 40 10 / e-post nina.halvorsen@loten.kommune.no
Ole Eskild Dahlstrøm, idrettskonsulent, tlf 62 56 40 14 / e-post ole.eskild.dahlstrom@loten.kommune.no