Velkommen til Løten


Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Kulturtilskudd

Løten kommune deler årlig ut en rekke tilskudd til kulturlivet med mål om økt aktivitet blant lag og foreninger, samt flere aktiviteter, arrangementer og møteplasser for gode kulturopplevelser i Løten. 

Retningslinjer

I våre retningslinjer finner du informasjon om hva som kreves for å være søknadsberettiget, samt hvilke krav kommunen stiller til innhold og dokumentasjon.
Se retningslinjer for tildeling her.

Alle søkere oppfordres til å benytte kommunens søknadsskjemaer. Skjemaene er tilpasset de ulike tilskuddsordningene, og er utformet for å hjelpe dere på vei til en god og komplett søknad.

Målgruppe:

Frivillige lag, organisasjoner og kulturinstitusjoner, grupper eller enkeltpersoner, som driver kultur- og fritidsarbeid i Løten kommune eller tiltak rettet mot innbyggere i Løten kommune.

Her finner du oversikt over våre tilskuddsordninger.

Tilskuddsordning

Frist og søknadsskjema

Tilskudd til arrangement, tiltak, prosjekt eller lignende: Tilskuddsordninger:

(Ingen søknadsfrist.)
Søknadsskjema:
Kulturtilskudd (pdf) 

Kulturtilskudd (word)

Tilskuddsordning:
Kulturmidler
Generelt driftstilskudd til organisasjoner
i Løten kommune.

(Frist 1. mai hvert år.)
Søknadsskjema:
Kulturmidler (pdf)

Kulturmidler (word)

Tilskuddsordning:
Dugnadsbaserte
fellestiltak

(Frist 1. mai hvert år.)
Søknadsskjema:
Dugnadsbaserte
fellestiltak 
(pdf)

Dugnadsbaserte
fellestiltak
(word)

Tilskuddsordning:
Spillemidler

Egen ordning, se link til nettside

Barn og Unges kommunestyre (BUK) deler også årlig ut midler til formål for barn og unge, etter egne frister og kriterier. Disse kunngjøres på BUK sine egne sider.

Søknad sendes til:
Løten kommune, Att: KIS, Postboks 113, 2341 Løten eller post@loten.kommune.no

For spørsmål, kontakt:
Nina Halvorsen, kulturrådgiver, tlf 62 56 40 10 / e-post nina.halvorsen@loten.kommune.no
Ole Eskild Dahlstrøm, idrettskonsulent, tlf 62 56 40 14 / e-post ole.eskild.dahlstrom@loten.kommune.no

Se også: 
Priser og stipend (kultur)

Sist endret: 20.02.2017
|
|
|
 • Foto: Line Adele Doksrud

  Line Adele Doksrud -Trættebergstipendmottaker, stiller ut i Natthagen galleri

  7. mai – 5. juni vises utstillingen «Hemover» i Natthagen Galleri. «Hemover» tematiserer stedsidentitet, og er et kunstprosjekt bestående av tegning, foto, maleri og tekst. Bak utstillingen står Line Adele Doksrud, lokal billedkunster og mottaker av Hallvard Trættebergs stipend, Løten kommunes kunststipend, for 2015.

 • Per Udnæseth mottok ildsjelprisen av ordfører Bente Elin Lilleøkseth og Gjermund Eggen

  Staskvelden 2016 med feiring av mange prismottaktere!

  Den 10. april arrangerte Løten kommune Staskveld i Løten kino, med utdeling av kulturprisen og ildsjelprisen for 2015, i tillegg til hedring av Løtens medaljevinnere.

 • Line Adele Doksrud sammen med ordfører Bente Elin Lilleøkseth

  Line Adele Doksrud fikk Hallvard Trættebergs stipend 2015

  Line Adele Doksrud mottok fredag 18. september Hallvard Trættebergs stipend for 2015 under et arrangement i kunstnerens eget atelier. Stipendet deles ut annen hvert år til en kunstner eller kulturarbeider som har tilknytning til Løten eller som ønsker å arbeide i Løten. Stipendmottaker er forpliktet til å presentere sitt arbeid/sin kunstart første halvår påfølgende år etter at stipendet er mottatt.

 • Ordfører Bente Elin Lilleøkseth deler ut prisen til Inger Marie Bjørke

  Ildsjelprisen delt ut for første gang!

  Ildsjelprisen ble delt ut onsdag 12. februar til Inger Marie Bjørke. Hun fikk prisen for sitt 40-årige engasjement som frivillig innen orientering, turposter, toppturer, skogstrimmen - blant annet.