Løten kommune deler årlig ut en rekke tilskudd til kulturlivet med mål om økt aktivitet blant lag og foreninger, samt flere aktiviteter, arrangementer og møteplasser for gode kulturopplevelser i Løten. 

Retningslinjer

I våre retningslinjer finner du informasjon om hva som kreves for å være søknadsberettiget, samt hvilke krav kommunen stiller til innhold og dokumentasjon.
Se retningslinjer for tildeling her.

Alle søkere oppfordres til å benytte kommunens søknadsskjemaer. Skjemaene er tilpasset de ulike tilskuddsordningene, og er utformet for å hjelpe dere på vei til en god og komplett søknad.

Målgruppe:

Frivillige lag, organisasjoner og kulturinstitusjoner, grupper eller enkeltpersoner, som driver kultur- og fritidsarbeid i Løten kommune eller tiltak rettet mot innbyggere i Løten kommune.

Her finner du oversikt over våre tilskuddsordninger.

Tilskuddsordning

Frist og søknadsskjema

Tilskudd til arrangement, tiltak, prosjekt eller lignende: Tilskuddsordninger:

Ingen søknadsfrist.

Søknadsskjema:
Kulturtilskudd (pdf) 

Kulturtilskudd (word)

Tilskuddsordning:
Kulturmidler
Generelt driftstilskudd til organisasjoner
i Løten kommune.

Frist: 1. mai oddetallsår.

NB! Fristen er 1. juni i 2017 pga endringer i ordningen.
Søknadsskjema:
Kulturmidler (pdf)

Kulturmidler (word)

Tilskuddsordning:
Dugnadsbaserte
fellestiltak

Frist: 1. mai hvert år.

Søknadsskjema:
Dugnadsbaserte
fellestiltak 
(pdf)

Dugnadsbaserte
fellestiltak
(word)

Tilskuddsordning:
Spillemidler

Egen ordning, se link til nettside

Barn og Unges kommunestyre (BUK) deler også årlig ut midler til formål for barn og unge, etter egne frister og kriterier. Disse kunngjøres på BUK sine egne sider.

Søknad sendes til:
Løten kommune, Att: KIS, Postboks 113, 2341 Løten eller post@loten.kommune.no

For spørsmål, kontakt:
Nina Halvorsen, kulturrådgiver, tlf 62 56 40 10 / e-post nina.halvorsen@loten.kommune.no
Ole Eskild Dahlstrøm, idrettskonsulent, tlf 62 56 40 14 / e-post ole.eskild.dahlstrom@loten.kommune.no

Se også: 
Priser og stipend (kultur)