Virksomhetsområdet Kvalifisering forvalter tjenester innen disse områdene: 

  • Aktivitet
  • Sysselsetting og arbeidstrening
  • Flyktningetjenesten
  • Voksenopplæring for innvandrere

Virksomhetsleder:
Geir Arne Nilsen, tlf. 62 56 41 99 / 90 94 39 60.
geir.arne.nilsen@loten.kommue.no

(Konstituert virksomhetsleder f.o.m. 1.2.2021: Ragnhild Bekk)

Besøksadresse: Megabygget 2.etg, Løten sentrum