Økt læringsutbytte, ØLU

Siden 2007 har Løten og Stange samarbeidet om prosjektet ØLU, som er et lese- og leseforståelsesprogram utviklet ved Bredtvet kompetansesenter. I skoleåret 2011/2012 var vi nettverksbasert, og dette nettverket fortsatte inn i skoleåret 2012/2013. Fra 2014 har et vært en del av ordinær drift.


Vurdering for læring

Vurdering for læring er et annet nasjonalt satsningsområde. Løten kommune deltar med alle skolene i pulje 6 i den nasjonale satsingen.
Den nye læreplanen og den nye vurderingsforskriften legger vekt på at undervisningen skal være knyttet opp mot mål, og det er viktig at elevene både kjenner målene og ikke minst får kjennskap til hva som kjennetegner en god prestasjon. 

Det er særlig fire prinsipper som er sentrale i vurderingsarbeid som har til formål å fremme læring.

Elevers og lærlingers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de:

  1. Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem.
  2. Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.
  3. Får råd om hvordan de kan forbedre seg.
  4. Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling.

Vurdering for læring henger også tett sammen med klasseledelse, tilpasset opplæring og læringsmiljøarbeid.