Adresse Postboks 149, 2341 Løten
E-post
Kontaktperson Leder John Rickhard Urbanski
Tlf: 950 39 682

Baneansvarlig Roar Kristiansen
Tlf: 918 36 313. Epost: roa-kri4@online.no
Web adresse
Facebook-side
Beskrivelse Lag fra Gutt/Jente 06-Junior jenter19.
Stiller lag i de aldersgruppene det finnes interesserte spillere og trenere.
Lave kontingenter
Aktivitet Lag i 2015: (G = gutter, J = jenter)
Lekegruppe GJ06,
G7, G9, J9, J10, G11, J11, J14 og J19.
Tidspunkter Se hjemmesidene til Ådalsbruk fotballklubb
Sted Baneanlegget er ved Ådalsbruk skole, i Kjøstadvegen 321, 2345 ÅDALSBRUK
Egenandel Se hjemmesidene for priser
Dato oppdatert 2015-07-02