Adresse Sagatunvegen 47 B
2317 Hamar
E-post
Kontaktperson Einar Elfinn Glasø, tlf. 411 31 484
Web adresse
Facebook-side
Beskrivelse ADHD Norge Hedmark er et fylkeslag som jobber for å spre kunnskap og forståelse for ADHD til hjelpeapparat, undervisningssektor og i befolkningen generelt.
Aktivitet Åpent kontor tirsdager fra kl.12.00 - 15.30. Følger skolekalenderen.
ADHD treff, tirsdag i partallsuker fra kl. 18.00 - 20.00 (følger skolekalenderen)
Både på åpent kontor og treff kan alle møte om en har diagnosen eller ikke, om en er medlem eller ikke.
Alle er velkomne. Gratis.
Tidspunkter Tirsdager 12.-15.30. Tirsdag i partallsuker 18.-20.
Sted Sagatun Brukerstyrt Senter, Sagatunvegen 47b, 2317 HAMAR
Egenandel Gratistilbud
Dato oppdatert 2018-10-31