Adresse Nedre Elverhøy 4 c, 2322 Ridabu
E-post
Kontaktperson Gunn Berit Dahl, tlf 62 53 04 26, mob 951 82 543
Facebook-side Budor motorklubb på Facebook
Dato oppdatert 2016-11-24