Adresse Postboks 11
2322 Ridabu
E-post
Kontaktperson Leder Tor Ola Olsen tlf. 917 40 729

Web adresse
Facebook-side
Beskrivelse Forening for personer med lese/skrive/matte vansker.Aktivitet Dysleksitreff, mestringskurs og opplæring i digitale hjelpemidler.
Egenandel Gratis
Dato oppdatert 2016-05-10