Adresse Grevlingvegen 4B
2827 Hunndalen
E-post
Kontaktperson Stein Egil Løkken, tlf. 951 24 640
Facebook-side
Beskrivelse Epilepsiforeningen Innlandet er et lokallag i Norsk Epilepsiforbund. Norsk Epilepsiforbund er en landsomfattende uavhengig interesseorganisasjon som skal arbeide for å fremme mestring og livskvalitet for mennesker med epilepsi og bidra til å utvikle og spre kunnskap om diagnosen.
Aktivitet Kafètreff, ungdomshelg, familiehelg, mestringskurs for pårørende til barn og unge med nyoppdaget epilepsi, mestringskurs for ungdom med nyoppdaget epilepsi, foredragsvirksomhet, medlemssamling m.m
Egenandel Ja
Dato oppdatert 2020-01-16