Adresse Boks 113 , 2341 LØTEN
Kontaktperson Vakttelefon for fallvilt:

Tlf: 948 87 550Sigrun Skjelseth, Løten kommune:

Tlf: 62 56 40 46/ 938 46 274
Beskrivelse Fallviltgruppa rykker ut ved påkjørsel av hjortevilt.
Dato oppdatert 2018-02-20