Adresse Boks 113 , 2341 LØTEN
Kontaktperson Vakttelefon for fallvilt
Tlf: 94 88 75 50

Ane C. Tange
Miljøvernkonsulent
Tlf: 62 56 40 46
Beskrivelse Fallviltgruppa rykker ut ved påkjørsel av hjortevilt.
Dato oppdatert 2014-12-15