Adresse Fast oppmøtested gjennom uka
Kontaktperson Leder ved Ungdommens hus
Web adresse
Facebook-side
Beskrivelse Dette er en uke med forskjellige organiserte tilbud gjennom uka, både i nærmiljøet og litt lenger unna. 
Vi legger ut påmeldingsskjema en periode før ferieklubben hvert år. Barna meldes på av en foresatt.

Tilbudet annonseres i Løtenavisa og på våre hjemmesider, og gjennom skolene i Løten.

Aldersgruppe:
For barn som skal begynne i 3. klasse, og til deg som er ferdig med 7. klasse.
Aktivitet Forskjellige organiserte tilbud gjennom ferieklubb-uka.
Tidspunkter Oppmøtetidspunkter oppgis i programmet for uka.
Sted
Egenandel Pris:

Prisen for hele uka fastsettes av kommunestyret hvert år.

Dato oppdatert 2017-03-28