Kontaktperson Kontaktperson Klokkergardsringen:
Anne Berit Ommundsen;
tlf. 62 59 29 49/ 951 36 961.
Web adresse
Beskrivelse Klokkergardsringen arbeider for å skaffe inntekter til drift av det lokale kulturhuset Klokkergarden.
De arrangerer utstillinger, loppemarked og sosiale arrangementer.

Det er også mulig å leie Klokkergarden til f.eks. konfirmasjon eller bryllup.
Se hjemmesiden for kontakt i forbindelse med leie av Klokkergarden.
Dato oppdatert 2022-01-18