Adresse Gammalsrudvegen 15
2340 LØTEN
E-post
Kontaktperson Se LHL sine hjemmesider for kontaktopplysninger.

Tlf. 474 50 275
Web adresse LHL Løten sine hjemmesider
Beskrivelse LHL skal som interesseorganisasjon for mennesker med hjerte- og lungesykdom og deres pårørende:
-Fritt og uavhengig påvirke samfunnet til full likestilling og deltagelse.
-Drive helsefremmende arbeid og informasjon for å skape en sunn livssti.
-Være hjerte- og lungesyke og deres pårørendes samlingspunkt og nettverk.
-Utvilkle tjenestetilbudet til hjerte og lungesyke og deres pårørende.
-Styrke samholdet blant funksjonshemmede.

Aktivitet Se deres aktivitetskalender på nettsiden deres.
Dato oppdatert 2016-09-19