Adresse Hellinga 10
2340 LØTEN
E-post
Kontaktperson Inge Letnes, Tlf. 909 24 470
Web adresse
Beskrivelse LHL skal som interesseorganisasjon for mennesker med hjerte- og lungesykdom, slagrammede og deres pårørende:

-Fritt og uavhengig påvirke samfunnet til full likestilling og deltagelse.
-Drive helsefremmende arbeid og informasjon for å skape en sunn livsstil
-Være hjerte- og lungesyke og slagrammede og deres pårørendes samlingspunkt og nettverk.
-Utvikle tjenestetilbudet til hjerte og lungesyke og deres pårørende.
-Styrke samholdet blant funksjonshemmede.

Aktivitet Se aktivitetskalender på våre hjemmesider på LHL.
Egenandel Gratistilbud
Dato oppdatert 2019-08-12