Adresse Hellinga 10
2340 LØTEN
E-post
Kontaktperson Inge Letnes, Tlf. 909 24 470
Web adresse LHL Løten sine hjemmesider
Beskrivelse LHL skal som interesseorganisasjon for mennesker med hjerte- og lungesykdom, slagrammede og deres pårørende: -Fritt og uavhengig påvirke samfunnet til full likestilling og deltagelse. -Drive helsefremmende arbeid og informasjon for å skape en sunn livssti. -Være hjerte- og lungesyke og slagrammede og deres pårørendes samlingspunkt og nettverk. -Utvilkle tjenestetilbudet til hjerte og lungesyke og deres pårørende. -Styrke samholdet blant funksjonshemmede.

Aktivitet Se aktivitetskalender på våre hjemmesider på LHL.
Egenandel Gratistilbud
Dato oppdatert 2018-09-24