Adresse Østvangvegen 61, 2340 LØTEN.
E-post
Kontaktperson Nils Th. Vasaasen

Tlf. 930 43 428
Web adresse Hjemmeside Løten Lions club
Beskrivelse Løten Lions Club
Aktivitet Medlemsmøte hver måned.
Årlig Tulipanaksjon.
Årlig juleaksjon til lokalt formål.
Røde Fjær aksjon hvert 4-5 år.
Tidspunkter Medlemsmøte 3. mandag i måneden
Sted Rosenlund kl 19.00
Dato oppdatert 2017-10-04