Adresse Østvangvegen 61, 2340 LØTEN.
E-post
Kontaktperson Nils Th. Vasaasen

Tlf. 930 43 428
Web adresse
Beskrivelse Løten Lions Club
Aktivitet Medlemsmøte hver måned.
Årlig Tulipanaksjon.
Årlig juleaksjon til lokalt formål.
Røde Fjær aksjon hvert 4-5 år.
Tidspunkter Medlemsmøte 3. mandag i måneden
Sted Rosenlund kl 19.00
Dato oppdatert 2020-02-11