Adresse Postadresse:
Smiuvegen 15, 2345 Ådalsbruk
E-post
Kontaktperson Leder: Per Egil Storsveen
Tlf: 928 33 182
Web adresse
Facebook-side
Beskrivelse Løiten skytterlag er et av de store lagene innen Det frivillige Skyttervesen. Stiftet i 1867.
Aktivitet Laget er aktivt både innen baneskyting, feltskyting og innendørsskyting. Har egen moderne bane,ved Hammeren, ved Rokoelva, n/v for Vollmo. Her har de alle sine aktiviteter.

Laget har et svært aktivt ungdomsmiljø, som er godt i varetatt.

Om vinteren trenes det på lagets bane, på Løten Ungdomsskole, om sommeren på lagets bane ved Hammeren
Tidspunkter Aktivitet fra 1. september til påske: innendørs 15 m-bane på Løten Ungdomsskole.

Resten av året på lagets bane.
Sted Lagets bane på Løten Ungdomsskole
Egenandel Medlemskontingent / treningsavgift
Dato oppdatert 2017-06-07