Adresse Leder: Jan Arild Lerudsmoen
Nervollgutua 40, 2340 LØTEN
E-post
Kontaktperson Jan Arild Lerudsmoen,
Slettvold,
2340 Løten.

Tlf.: 62 59 20 58 / 950 77 330
Web adresse
Facebook-side
Beskrivelse Spillekveld på tirsdager i vinterhalvåret. Bridge for kos og hygge.

Sted Bøndernes Hus, Løten
Dato oppdatert 2019-02-20