Adresse Leder: Jan Arild Lerudsmoen
Nervollgutua 40, 2340 LØTEN
E-post
Kontaktperson Jan Arild Lerudsmoen, Slettvold, 2340 Løten. Tlf.: 62 59 20 58 / 95 07 73 30
Web adresse www.bridge.no/453
Dato oppdatert 2014-09-23