Adresse Postboks 106, 2341 Løten
E-post
Kontaktperson Christer Bredesen, tlf. 400 29 345
Web adresse
Facebook-side
Beskrivelse Løten Fotballklubb ble stiftet i 1964.
Klubben har i dag ca 250 aktive medlemmer.
Vi jobber etter prinsippet med flest mulig lengst mulig. Vi skal ha et tilbud til alle som vil spille fotball.
Aktivitet Diverse fotballaktiviteter.
Se våre hjemmesider for nærmere beskrivelser.
Sted Løten idrettspark i Løten sentrum.
Mellom Løtenhallen og ungdomsskolen/biblioteket.
Egenandel Har også gratistilbud, men se hjemmesidene for kontingentsatser.
Egenandelen er differensiert i forhold til alder.
Dato oppdatert 2020-04-07