Adresse Norderhovsgutua 15, 2340 Løten
E-post
Kontaktperson Leder Vigdis Vingelsgård
Telefon: 905 95 390
E-post: vigdis@steffen.no
Web adresse Løten historielag hjemmeside
Facebook-side Løten historielag på facebook
Beskrivelse Løten Historielag ble stiftet 26. november 1934.
Vi er en uavhengig og politisk nøytral kulturorganisasjon som har til formål å ivareta og formidle lokalsamfunnets felles arv.
Aktivitet Historielaget ga ut Løten bygdebok i tre bind (1949, 1953 og 1955) og har siden 1975 utgitt årboka Lautin. Vi arrangerer temakveldeer og turer og kan hjelpe til med slektsforskning.
Dato oppdatert 2017-04-18