Adresse Kunst og håndverksforening
Postadresse:
Postboks 145, 2341 Løten
E-post
Kontaktperson Leder Løten kunst – og håndverksforening:

Randi Møllenes , Nybrukvegen 6, 2340 Løten.
E-post: mollene@bbnett.no
Telefon: 48 08 78 94
Beskrivelse Løten Kunst – og Håndverksforening består av keramikkgruppe, malergruppe og kniv-, sølv og stengruppe og har tilholdssted i Håndverkshuset ved idrettsbanen i Løten sentrum.

Keramikkgruppa dreier, bruker plateteknikk og modellering i sine leirarbeider.
Malergruppa holder kurs for nybegynnere i akrylmaling og i oljemaling, med interner og eksterne lærere. De har også egen grafisk presse, og noen jobber med grafiske trykk.
Kniv-, sølv- og stengruppa bruker ulike teknikker i sine arbeider.

Er du interessert i flere opplysninger om de enkelte gruppene, mulighet for kurs eller andre ting, ta kontakt med følgende personer:

Keramikkgruppas kontaktperson er Randi Guldbrandsen tlf. 905 26 199.
Malergruppas kontaktperson er Kari Larsen tlf. 95 11 16 49.
Ekra kniv-, sølv – og stengruppe: Mette Andreassen tlf. 913 57 361.

Dato oppdatert 2017-04-04