Adresse Kunst og håndverksforening
Postadresse:
Postboks 145, 2341 Løten

E-post
Kontaktperson Leder Løten kunst – og håndverksforening:

Gunn P. Aabakken, Vestbygdvegen 230, 2312 Ottestad
E-post: gunnpet1@gmail.com
Telefon: 915 62 331


Beskrivelse Løten kunst– og håndverksforening består av keramikkgruppe, malergruppe og kniv-, sølv og stengruppe og har tilholdssted i Håndverkshuset ved idrettsbanen i Løten sentrum.

Keramikkgruppa dreier, bruker plateteknikk og modellering i sine leirarbeider.
Malergruppa holder kurs for nybegynnere i akrylmaling og i oljemaling, med interner og eksterne lærere. De har også egen grafisk presse, og noen jobber med grafiske trykk.
Kniv-, sølv- og stengruppa bruker ulike teknikker i sine arbeider.

Er du interessert i flere opplysninger om de enkelte gruppene, mulighet for kurs eller andre ting, ta kontakt med følgende personer:

Keramikkgruppas kontaktperson er Ingunn Bøklep Stensåsen, tlf. 984 66 225
istensasen@gmail.com

Malergruppas kontaktperson er Kar Larsen tlf. 951 11 649.

Ekra kniv-, sølv – og stengruppe: Mette Andreassen tlf. 913 57 361.

Dato oppdatert 2021-03-17