Adresse Postboks 79, 2341 Løten
E-post
Kontaktperson Leder: Pål Westerhaug, tlf: 970 27 239.
Facebook-side
Beskrivelse Klubben dekker aktiviteter på de fleste områder innen modellfly/helikopter
Dato oppdatert 2018-10-29