Adresse Holengutua 110,
2340 Løten

E-post
Kontaktperson
Henning Søbakken,

Kontaktinfo:
Tlf. 95 06 86 78
he-soeb@online.no
Beskrivelse Løten Musikkråd er et samarbeidsorgan for musikkforeninger i Løten
Dato oppdatert 2021-04-06