E-post
Kontaktperson Leder: Trond Søberg, tlf. 97067681

Sekretær: Margrete Nordmoen, tlf. 480 27 474
epost: margrete.nordmoen@loten.kommune.no
Beskrivelse Løten Musikkråd er et samarbeidsorgan for Musikkforeninger i Løten
Dato oppdatert 2016-05-31