Adresse Leder:

Tor-Erik Martinsen
Holengutua 31,
2340 Løten
E-post
Kontaktperson Thor-Erik Martinsen,
tlf. 906 21 911.

Øvrige i styret er:
Nestleder er Ola Brevig og styremedlem er May Elin Imset
Web adresse Nettside Mjosen.no
Dato oppdatert 2016-07-11