Adresse Ingelsrudvegen 366, 2324 Vang på hedmarken
E-post
Kontaktperson Mari Lundsveen Flagstad (leder) tlf. 922 60 869
Trond Holm (instruktør) tlf. 414 42 101
Web adresse
Facebook-side
Beskrivelse Ungdomsteater for ungdom fra 8. klasse til 20 år.
Aktivitet Setter opp et teaterstykke i året.
Øvelsene begynner på høsten og stykket settes opp før skolens vinterferie eventuelt litt senere.
Tidspunkter Mandag og onsdag kl. 18.30 - 20.30.
Sted Løten kino
Egenandel Har gratistilbud.
Dato oppdatert 2019-06-26