Adresse Ingelsrudvegen 366, 2324 Vang på hedmarken
E-post
Kontaktperson Mari Lundsveen Flagstad (leder) tlf. 922 60 869
Trond Holm (instruktør) tlf. 414 42 101
Beskrivelse Ungdomsteater for ungdom fra 8. klasse til 20 år.
Aktivitet Setter opp et teaterstykke i året.
Øvelsene begynner på høsten og stykket settes opp før skolens vinterferie eventuelt litt senere.
Tidspunkter Mandag og onsdag kl. 18.30 - 20.30.
Sted Løten kino
Egenandel Har gratistilbud.
Dato oppdatert 2019-06-26