Adresse 2345 Ådalsbruk
E-post
Kontaktperson Leder Lars Linholt
Sekretær Marit Trætteberg, 2345 Ådalsbruk. tlf 62 59 15 38/
977 83 499
Beskrivelse Natthagens venner er en forening dannet rundt Natthagen galleri. Galleriet, som var lokalisert i Løten, ble avviklet høsten 2016, men gjenåpnes i Linnerudvegen 100 i Julusdalen i Elverum i 2018. Venneforeningens formål er:
* å arbeide for å øke interessen for kunst/kultur i Løten ved å arrangere kunstkvelder.
* å bli en ektiv medspiller i kunst/kulturspørsmål i Løten både i forhold til næringsliv, politikere og de kommunale kulturarbeiderne
* å kunne arrangere medlemsturer
Dato oppdatert 2017-04-18