Adresse Tove Nordby Øie, Savalsetervegen 260, 2340 Løten. E-post: tove.oie@online.no
E-post
Kontaktperson Tove Nordby Øie (leder): tove.oie@online.no
Arne Lindstad: arne.lindstad@bbnett.no

May Sissel Andersen
Eddie J. Åseth
Per Bekkevold
Tommy Jørgensen
Stian Molstad Karlsen
Facebook-side Nordbygdarevyens på Facebook
Beskrivelse En glad gjeng med skrått blikk på hendelser i Løten og omegn.
Hver høst settes den populære revyen opp, og i 2002 fikk de Løten Kommunes Kulturpris for deres ironiske betraktninger om sitt nærmiljø.
Dato oppdatert 2016-11-24