Adresse Bjørnstad vestre, 2340 Løten.
Kontaktperson Bjørn Vidar Linholt, tlf 62 59 12 06.
Johnny Nilsen, Grandal, 2345 Ådalsbruk. tlf 62 59 07 68, mob. 970 61 097
Beskrivelse De møtes 1.mandag hver måned på Rokosjøsaga. Alle med interesse for motor er velkomne!
Dato oppdatert 2007-12-19