Adresse Bakkebo,
2340 Løten
Kontaktperson Lillian Murud tlf. 906 04 034
Beskrivelse Oset Vel vedlikeholder Havrebekkvika badeplass ved Rokosjøen hver sommer
Dato oppdatert 2019-05-16