Adresse Brandsrudvegen 213, 2340 Løten
Kontaktperson Karin Juliane Hoel, styreleder i Skjolds Venner
Tlf. 414 89 374

Nestleder er Lars Erik Rygg
Beskrivelse Skjolds Venner er en forening som jobber for å ta vare på grendehuset Skjold i Nordbygda. De arrangerer loppemarkeder, konserter og sosial tilstelninger. Det er mulig å leie grendehuset til egne arrangementer. Høsten 2003 ble Emil Løvlien-utstillingen åpnet, og det er mulig å bestille omvisning i den restaurerte pedell-leiligheten hvor denne står.

Om Skjold forsamlingslokale:
Skjold er et av landets eldste og best bevarte arbeiderlokaler. Bygget har vært aktivt i bruk det siste århundret, og den kjente politikeren Emil Løvlien hadde også tilknytning til Skjold. Skjold ligger langs med fylkesveg 157 om lag 5 km nord for Løtensentrum.

Historien
Skjold er reist på begynnelsen av 1900-tallet av Løten Nordre Arbeiderforening. Byggegrunnen hørte til garden Trætteberg og ble kjøpt i 1897. Lokalet var ferdig senest i 1903 da det skal ha blitt holdt fortsettelsesskole der det året.

Emil Løvlien, småbrukersønnen fra Nordbygda, var født i 1899. Fra femtenårs alderen arbeidet han som skogsarbeider. I dette miljøet ble hans politiske holdninger dannet. Han meldte seg inn i Arbeiderpartiet i 1917 og var aktiv i Norges Socialdemokratiske Ungdomsforbund. Men sterkest tilhørighet hadde han i Skjold Kommunistiske Ungdomslag. Etter splittelsen av Arbeiderpartiet, ble han med på dannelsen av Norges Kommunistiske Parti og var resten av livet en av partiets fremste representanter. Emil Løvlien satt i Løten kommunestyre i nærmere femti år, var i tre perioder stortingspolitiker og partiets formann 1946-1965. Arbeiderlokalet Skjold hadde fram til 1970-tallet en funksjon som forsamlingshus og ble godt vedlikeholdt. De siste beboerne av ”pedell-leiligheten” flyttet ut i 1971.
Dato oppdatert 2020-10-05