Illustrasjonsbilde fra bofellesskap (foto: Jonas Jeremiassen Tomter)

Bilde fra bofellesskapet (foto: Jonas Jeremiassen Tomter)

Her kan du søke på sommerjobb 2020:

Ferievikar i Hjemmebasert omsorg og Boenheten

Avdelingen har base på Løten Helsetun og gir tjenester i hjemmet for å sikre best mulig kvalitet og mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem. Vi har ansvar for hjemmesykepleie, hjemmehjelp, brukerstyrt personlig assistanse, omsorgsboliger, trygghetsalarmer, tekniske hjelpemidler og ambulerende vaktmester. Hjemmebasert omsorg har også ansvaret for Boenheten på Løten Helsetun. 

Vi søker etter deg som har fylt 18 år og som har lyst på en meningsfull sommerjobb i Hjemmebasert omsorg eller Boenheten. Vi søker sykepleiere, fagarbeidere og assistenter/ studenter/ elever. 

Søknadsfrist 1. mars 2020


Ferievikar i Bofellesskapene (Sykehusvegen 2 og 12)

Bofellesskapene er boligtilbud for mennesker med ulike funksjonshemminger og bistandsbehov, med spesielt fokus på utviklingshemmede som har behov for tilrettelagt bolig med heldøgnstilbud. Det skal være et godt sted å bo, og vi legger vekt på ro, trygghet og omsorg i en positiv atmosfære. 

Vi søker etter deg som har fylt 18 år og som har lyst på en meningsfull sommerjobb. Det er ønskelig at du har kjennskap til arbeid med mennesker med psykisk utviklingshemming fra tidligere. Studenter innen vernepleie og sykepleie oppfordres også til å søke. Søkere som kan jobbe i hele perioden i tilnærmet 100 % stilling, vil bli prioritert. 

Søknadsfrist 15. mars 2020


Ferievikar ved Kjøkkenet på Løten helsetun

Løten Helsetun har eget kjøkken som daglig lager mat til pasientene på sykehjemmet, aktivitetssentre, til hjemmeboende og kantine. 

Vi søker etter deg som har fylt 18 år og som har lyst på en meningsfull sommerjobb på kjøkkenet ved Løten Helsetun. 

Søknadsfrist 19. april 2020

 

Vi har også ledige lærling-stillinger: