Legatene i Løten er under omdanning.  De senere årene har det vært så små midler i legatene at det med få unntak ikke har vært midler til utdeling.

Legatene har derfor blitt slått sammen, slik at det blir mer midler til disposisjon. 
Vi venter nå på Stiftelsestilsynets godkjenning av sammenslåingen. 
Utdeling av midler vi bli kunngjort når slik godkjenning foreligger.