Om tjenesten
Kort beskrivelse Løten kommune leier ut Løtenhallen, basishallen og gymsaler til fritidsaktiviteter.
Målgruppe
Lag og foreninger som organiserer fritidsaktiviteter
Kriterier/vilkår Alle som ønsker å benytte lokalene kan søke.

Det er imidlertid prioriteringskriterier som benyttes ved fordeling av treningstid:

- Barn og unge prioriteres foran voksne
- Innenbygds lag prioriteres foran utenbygds lag
- Lag prioriteres foran privatpersoner
- Lag i serie prioriteres foran treningspartier
- Inne- idretter prioriteres foran uteidretter
- De som trener hel sesong (1.9-15.12 og/eller 1.1 - påske) prioriteres før de som trener deler av sesong
Treningstid fordeles i samråd med Løten Idrettsråd.

Gymsaler kan leies gratis av brukere under 18 år, etter skoletid på ukedager (fra kl. 16.30-22.00).
(Se link til øvrige priser under leie av lokaler - priser link under)

For tidspunkter utenom dette, ta kontakt med skolene direkte.
Utleie av gymsaler følger skoleruta, dvs. gymsalene er i utgangspunktet stengt for leie i skolens ferier.

Leiepriser for Løtenhallen og Basishallen reguleres årlig av kommunestyret i kommunale avgifter.
Gebyrer, avgifter osv
Relaterte tjenester
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist 1. april
Søknaden sendes til Kultur Informasjon og Service (KIS), Postboks 113, 2341 LØTEN.
post@loten.kommune.no
Saksbehandlingstid 2 måneder
Annen informasjon

Søknad med opplysninger om ønsket tid og sted, leieperiode (uke fra - til) og opplysninger om ansvarlig leietaker sendes til Løten kommune.

Det anbefales at lag som søker om mange økter prioriterer mellom øktene, mens lag som kun søker om en økt setter opp alternative tidspunkter. Det anbefales videre at man spesifiserer mellom voksne lag og lag med barn og unge under 18 år.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss post@loten.kommune.no (merk eposten med hall-leie)
Ansvarlig enhet
Kultur, informasjon og service (KIS)
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Kildevegen 1, 2340 Løten.
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2019-11-21