Betalingssatser justeres av Kommunestyret ved budsjettbehandlingen i desember hvert år. Se gjeldende priser her.

Prisliste for leie av lokaler og treningsarealer:

Prisene gjelder fra 1. januar t.o.m. 31. desember hvert år

Leie av lokaler og treningsarealer
 20162017
3.1 Løten kinosal:
Leie ved arrangement, pr gang 1 5101 550
3.2 Løtenhallen
Ved idrettsarrangement, pr time320330
Ved arrangement, pr time (som ikke er idrett)2 5702 630
Ved trening, pr time320330
Ved trening, pr time for brukere under 18 år140140
3.3 Basishallen  
Ved idrettsarrangement, pr time320330
Ved arrangement, pr time (som ikke er idrett)2 5702 630
Ved trening, pr time320330
Ved trening, pr time for brukere under 18 år140140
3.4 Leie av sentralidrettsanlegget / fotballbaner 1.05. - 30.10 (sommersesongen)
Innenbygds registrerte lag00
Utenbygdsbeboende leietakere, pr. bane, pr. påbegynte time320330
3.5 Gymsaler:
Brukere under 18 år00
Brukere over 18 år, per time110110
3.6 Ungdommens hus:
Leie av Ungdommens hus til ikke- idrettslige arrangementer, per gang 1 550

*Løten Fotballklubb disponerer og leier ut kunstgrasbanen i vintersesongen (egne priser) - se Løten fotballklubb sine hjemmesider: http://lotenfk.com/

Se også:

Les mer om leie av lokaler og arenaer i Løten kommune her

Priser A- Å