Velkommen til Løten

Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Leie av haller og arealer - priser

Betalingssatser justeres av Kommunestyret ved budsjettbehandlingen i desember hvert år. Se gjeldende priser her.

Prisliste for leie av lokaler og treningsarealer:

Prisene gjelder fra 1. januar t.o.m. 31. desember hvert år

Leie av lokaler og treningsarealer
  2016 2017
3.1 Løten kinosal:
Leie ved arrangement, pr gang  1510 1550
3.2 Løtenhallen
Ved idrettsarrangement, pr time 320 330
Ved arrangement, pr time (som ikke er idrett) 2570 2630
Ved trening, pr time 320 330
Ved trening, pr time for brukere under 18 år 140 140
3.3 Basishallen    
Ved idrettsarrangement, pr time 320 330
Ved arrangement, pr time (som ikke er idrett) 2570 2630
Ved trening, pr time 320 330
Ved trening, pr time for brukere under 18 år 140 140
3.4 Leie av sentralidrettsanlegget / fotballbaner 1.05. - 30.10 (sommersesongen)
Innenbygds registrerte lag 0 0
Utenbygdsbeboende leietakere, pr. bane, pr. påbegynte time 320 330
3.5 Gymsaler:
Brukere under 18 år 0 0
Brukere over 18 år, per time 110 110
3.6 Ungdommens hus:
Leie av Ungdommens hus til ikke- idrettslige arrangementer, per gang   1550

*Løten Fotballklubb disponerer og leier ut kunstgrasbanen i vintersesongen (egne priser) - se Løten fotballklubb sine hjemmesider: http://lotenfk.com/

Se også:

Les mer om leie av lokaler og arenaer i Løten kommune her

Priser A- Å
 

Sist endret: 03.01.2017
|
|
|