Velkommen til Løten


Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Siste nytt

Helse og Omsorg

Løten kommune skal sørge for at alle som bor eller oppholder seg i kommunen får nødvendig helsehjelp.
Med nødvendig helsehjelp menes blant annet at alle som søker om en tjeneste vil få sin søknad individuelt behandlet.
Våre tjenester skal ytes etter beste effektive omsorgsnivå, BEON1- prinsippet.

Løten kommune har som mål at tjenestene skal ytes med stor vekt på de forholdene som er viktige for den enkelte brukeren.
Det betyr stikkordsmessig at følgende hensyn alltid skal styre utøvelsen av tjenestene: Forutsigbarhet, medvirkning, respekt og verdighet, avklarte forventninger, trygghet, informasjon og kommunikasjon.

(Fra Helse og omsorgsplan)

 

 

 

 

 

Sist endret: 13.01.2014
|
|
|