Omsorgsboliger

Tilsammen disponerer kommunen 85 omsorgsboliger innenfor eldreomsorgen. 
Det er Hjemmebaserte tjenester som har ansvaret for tildeling av boligene etter søknad.

  • 25 omsorgsboliger på Tunheim - et eget borettslag
  • 20 omsorgsboliger i Meierivegen 12
  • 10 omsorgsboliger i Stasjonsvegen 3
  • 30 omsorgsleiligheter i Løten bo- og servicesenter (ved Bøndsen)


Kontaktperson:

Virksomhetsleder ved Hjemmebaserte tjenester omsorg:
Cecilie Nilsen, tlf. 62 56 41 06/ cecilie.nilsen@loten.kommune.no


Tilbud på Helsetunet

På Løten Helsetun befinner det seg i dag bl.a. 3 sykehjemsavdelinger. En avdeling med 35 langtidsplasser, en avdeling med både langtids-, korttids-, og rehab.plasser - også totalt 35 plasser, og en avdeling med 15 plasser for aldersdemente.


Kontaktperson:

Virksomhetsleder ved Løten helsetun:
Svanhild Bysveen, tlf. 62 56 41 08/ 997 99 201/ svanhild.bysveen@loten.kommune.no