Omsorgsboliger
I 1999 ble de 25 første omsorgsboligene i kommunen tatt i bruk. Disse er organisert som eget borettslag med navn "Tunheim". På forsommeren år 2001 ble ytterligere 20 omsorgsboliger innflyttet i Meieriveien 12 og på høsten 10 nye i Stasjonsveien 3. Høsten 2004 ble 30 omsorgsleiligheter i Løten bo- og servicesenter ("Bønsen") innflytningsklare.

Tilsammen disponerer kommunen 85 omsorgsboliger innenfor eldreomsorgen.

Det er Hjemmebasert Omsorg, som har ansvaret for tildeling av boligene etter søknad.

Kontaktperson:
Virksomhetsleder ved Hjemmebasert omsorg: Cecilie Nilsen, tlf. 62 56 41 06
cecilie.nilsen@loten.kommune.no


Helsetunet
På Løten Helsetun befinner det seg i dag bl.a. 3 sykehjemsavdelinger. En avdeling med 35 langtidsplasser, en avdeling med både langtids-, korttids-, og rehab.plasser - også totalt 35 plasser, og en avdeling med 15 plasser for aldersdemente.

Kontaktperson:
Virksomhetsleder ved Løten helsetun: Svanhild Bysveen, tlf. 62 56 41 08/ 997 99 201
svanhild.bysveen@loten.kommune.no