Malerverksted med Edvard Munch-inspirasjon under NRK`s Sommertoget 2017 på Løten stasjon. Foto: Frederik Garshol

Bildet viser malerverksted med Edvard Munch-inspirasjon under NRK`s Sommertoget 2017 på Løten stasjon. (Foto: Frederik Garshol.) 

Gå videre til disse menypunktene:

→ Biblioteket 
→ Edvard Munch 
→ Fritidstilbud 
→ Idrett og friluft
→ 
Kirken i Løten
→ Kulturkalender
Kulturminner 
→ Kulturtilskudd 
→ Lag og foreninger 
→ Leie lokaler og arenaer 
→ Priser og stipend 
Turist i Løten