Løten kommune har mange gode og tilgjengelige arenaer for utøvelse av idrett og lek både i nærmiljøsammenheng og til konkurranseformål. 

I tillegg organiseres et mangfold av idrettsaktiviteter på fritidsbasis i Løten, både for voksne og barn.
I Løten finner du mange lag og foreninger som er aktive i å utforme gode tilbud til befolkningen, gode treningsarenaer og gode arrangementer.


Idrettsskolen

Løten Idrettsråd driver idrettsskole for alle skolebarn i Løten som ønsker det -med stor tilslutning hvert år. Undervisningen deres foregår på skolene og med utgangspunkt i Idrettens Hus , og skal gi barn en god plattform i allsidig idrett. Treningen er lagt opp slik at de fleste idrettsforeninger tar seg av undervisningen etappevis; for eksempel ski om vinteren, fotballskole på våren og turn eller aerobic inne.

Har du spørsmål, kontakt sekretær i idrettsrådet, idrettskonsulent Ole Eskild Dahlstrøm,
tlf. 62 56 40 14/ 952 94 797, Epost: ole.eskild.dahlstrom@loten.kommune.no.
>> Se mer om Idrettsskolen her

Se også: 
>> Løten Idrettsråd


Åpen Hall

Dette er et tilbud til ungdom i Løten; fra 7. klasse og oppover. Hensikten er å gi ungdommene mulighet til egenorganiserte idrettsaktiviteter i Løtenhallen. Det foregår hver fredag kveld i høst/vårtermin. 4 - 6 voksne fra en idrettsforening stiller hver gang. Dette rullerer mellom alle foreningene i Løten Idrettsråd, og er organisert av Løten kommune.
- Har du spørsmål, ta kontakt med Ungdommens hus
>> Les mer om Åpen hall her


Spillemidler

Løten mottar hvert år spillemidler til forskjellige idrettsanlegg. Alle lag kan søke om spillemidler og fristen er 1.oktober hvert år. Løten kommune prioriterer søknadene og sender dem videre til Hedmark fylkeskommune for tildeling.
Vi mottar svar tilbake i juni året etter.

Spørsmål om spillemidler eller søknadsskjemaet ?

Ta kontakt med kulturkonsulent Nina Halvorsen tlf. 62 56 40 14 eller epost: nina.halvorsen@loten.kommune.no


Fast leie av Løtenhallen, basishallen og gymsaler

Løten kommune leier ut Løtenhallen, basishallen og gymsaler til fritidsaktiviteter. Fast leie, dvs. gjentakende leie over et lengre tidsrom, skjer gjennom årlig fordeling. Ønsker du å benytte deg av dette tilbudet, ta kontakt med servicekontoret, tlf. 62 56 40 00/ post@loten.kommune.no

Søknadsfristen for kommende skoleår er alltid 1.mai. Da blir dere med i hovedfordelingen av treningstider i Løten.
>> Se mer om leie av haller og arenaer her. 


Løten Idrettspark

Løten kommune leier ut kunstgrasbanen og hovedbanen (grasbane og løpebane for friidrett) i perioden 15. april - 30. september. Årlig søknadsfrist er 1. januar.
>> Se mer om leie av Løten idrettspark her