I Løten finner du mange gode og tilgjengelige arenaer for å utfolde deg både innen idrett, lekog fritid!  

I tillegg organiseres et mangfold av idrettsaktiviteter på fritidsbasis i Løten, både for voksne og barn.
I Løten finner du mange lag og foreninger som er aktive i å utforme gode tilbud til befolkningen, gode treningsarenaer og gode arrangementer.


Idrettsskolen

Løten kommune og Løten Idrettsråd driver idrettsskole for alle skolebarn i Løten som ønsker det -med stor tilslutning hvert år. Idrettsskolen er lekbetonte aktiviteter som skal gi barn en god plattform i allsidig idrett. Treningen er lagt opp slik at de lag og foreninger tar seg av undervisningen i de forskjellige sesongene.

Har du spørsmål, kontakt sekretær i idrettsrådet, idrettskonsulent Ole Eskild Dahlstrøm,
tlf. 62 56 40 14/ 952 94 797, Epost: ole.eskild.dahlstrom@loten.kommune.no.


Åpen Hall

Dette er et tilbud til ungdom i Løten; fra 7. klasse og oppover. Hensikten er å gi ungdommene mulighet til egenorganiserte idrettsaktiviteter i Løtenhallen. Det foregår hver fredag kveld i høst/vårtermin. 4 - 6 voksne fra en idrettsforening stiller hver gang. Dette rullerer mellom alle foreningene i Løten Idrettsråd, og er organisert av Løten kommune. 

Arrangør og kontakt: Ungdommens hus

  • Les mer om Åpen hall herSpillemidler

Løten mottar hvert år spillemidler til forskjellige idrettsanlegg. Alle lag kan søke om spillemidler og fristen er 1.oktober hvert år. Løten kommune prioriterer søknadene og sender dem videre til Hedmark fylkeskommune for tildeling.
Vi mottar svar tilbake i juni året etter.


Spørsmål om spillemidler eller søknadsskjemaet?

Ta kontakt med idrettskonsulent Ole Eskild Dahlstrøm tlf 62 56 40 14/ 952 94 797
Epost: ole.eskild.dahlstrom@loten.kommune.noFast leie av Løtenhallen, basishallen og gymsaler

Løten kommune leier ut Løtenhallen, basishallen og gymsaler til fritidsaktiviteter. Fast leie, dvs. gjentakende leie over et lengre tidsrom, skjer gjennom årlig fordeling. Ønsker du å benytte deg av dette tilbudet, ta kontakt med servicekontoret, tlf. 62 56 40 00/ post@loten.kommune.no

Søknadsfristen for kommende skoleår er alltid 1.mai. Da blir dere med i hovedfordelingen av treningstider i Løten.Løten Idrettspark

Løten kommune leier ut kunstgrasbanen og hovedbanen (grasbane og løpebane for friidrett) i perioden 15. april - 30. september. Årlig søknadsfrist er 1. januar.