Kommunedelplanen for kulturminner

Løten kommune har utarbeidet en kulturminneplan, som er førende for kulturminnearbeidet vårt. Her er både områder, steder, hus og næringsliv omtalt. 

Kommunen har et ansvar for å ta vare på mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer slik at også kommende generasjoner kan ha nytte og glede av dem. Kulturminnene kan brukes som grunnlag for kunnskap, opplevelse og verdiskaping. For å ta vare på og ta i bruk kulturminnene er det viktig å ha et bevisst forhold til at de finnes og vite litt om hvilken verdier representerer. Det er også slik at ikke alle kulturminner kan eller skal tas vare på. Kulturminnene er i likhet med samfunnet selv dynamisk, og en må tillate at de inkluderes i et moderne samfunn. I dette grenselandet mellom utvikling og vern er en kulturminneplan et nyttig verktøy for kommunen.


Se kulturminneplan for 2019-2025


Finn kulturminner