Løten har mange flotte og interessante kulturminner.

På linkene til venstre finner du mer informasjon om de ulike kulturminnetypene og kulturminnene vi har her i kommunen. Det knytter seg mange spennende historier til landskapet rundt oss, og kulturminnene er spor etter noen av dem.

Kommunen er kjent for sine mange gravhauger. I tillegg har kommunen store utmarksområder der blant annet kullgroper og fangstgroper forteller om tidligere tiders storproduksjon av jern og dyrehuder.

Løten har også ei industriell historie: Ved forrige århundre-skifte var Ådalsbruk (med Klevfos og Aadals Brug) det største industristedet i innlandet mellom Kristiania og Trondheim. I dag kan du besøke Klevfos Industrimuseum og Løiten Brænderi for å få innblikk i den produksjonen som foregikk på disse fabrikkene. Løten kirke stammer fra tidlig middelalder, og på Rokoberget ligger ruinene etter nok en middelalderkirke.

Også andre deler av bebyggelsen i Løten kan være vel verdt å se nærmere på: Her finnes det mange hus med lang og interessant historie. Løten stasjon og Ådalsbruk stasjon er to eksempler, likeså de fredede bygningene på Løkja gård.