Løten har mange flotte og interessante kulturminner.

På linkene til venstre finner du mer informasjon om de ulike kulturminnetypene og kulturminnene vi har her i kommunen. Ta en kikk på disse før du legger ut på tur! Det knytter seg mange spennende historier til landskapet rundt oss, og kulturminnene er spor etter noen av dem.

Bygda er kjent for sine mange gravhauger. I tillegg har kommunen store utmarksområder der blant annet kullgroper og fangstgroper forteller om tidligere tiders storproduksjon av jern og dyrehuder. Steinringen på Veen

Løten har også ei industriell historie: Ved forrige århundre-skifte var Ådalsbruk (med Klevfos og Aadals Brug) det største industristedet i innlandet mellom Kristiania og Trondheim. I dag kan du besøke
Klevfos Industrimuseum og Løiten Brænderi for å få innblikk i den produksjonen som foregikk på disse fabrikkene. Løten kirke stammer fra tidlig middelalder, og på Rokoberget ligger ruinene etter nok en middelalderkirke.

Også andre deler av bebyggelsen i Løten kan være vel verdt å se nærmere på: Her finnes det mange hus med lang og interessant historie. Løten stasjon og Ådalsbruk stasjon er to eksempler, likeså de fredede bygningene på Løkja gård.

Ta et tak - søk om midler fra Norsk kulturarv
Aksjon «Ta et Tak» 2014-15 og minner om at det fortsatt er mulig å søke. Aksjonen tilbyr “nødhjelp” til forfallstrua bygninger og andre objekter av kulturhistorisk verdi. Siden 1998 har «Ta et tak» bidratt til å redde over 3000 bygninger over hele landet. «Ta et tak» 2015-15 retter seg mot våningshus og driftsbygninger, og du kan søke om tilskudd til «skadeforebyggende tiltak» og/eller tilskudd til «el-kontroll».

Søknadsskjema og informasjon ligger på vår hjemmeside www.kulturarv.no

Søknadsfrist 1.februar.