Konsulent for funksjonshemmede koordinerer tilbud om avlastning og støttekontakt, gir råd og veiledning til familien og er med og utarbeider individuelle planer.

Tjenesten for barn og unge er organisert i Helse- og familietjenesten, og for voksne i Bolig, Rehabilitering og Aktivisering:


Samarbeidspartnere kan være habiliteringstjenesten, barne- og ungdomspsykiatrien, skoler, barnehager, NAV, legetjeneste, helsestasjon.