Vinter på Budor!

Velkommen til Løten
Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen! 

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Kultur, informasjon og service

Det overordnete målet er å legge til rette for og stimulere til aktivitet, deltakelse og opplevelse for alle i bygda, samt  profilere kultur som en viktig trivselsfaktor i en god bokommune. I dette ligger å være tilgjengelig og støtte opp om det frivillige livet i Løten. Formelle organer i denne sammenheng er Løten Idrettsråd, Løten Musikkråd og Samarbeidsutvalget for Kultur, informasjon og service. Kulturen er vitaminer som utløser samhørighet og engasjement, og er med på å gjøre Løten til en god bokommune!

Kultur, informasjon og service

Virksomhetsleder Bente Hagen:
Telefon:
922 12 894
bente.hagen@loten.kommune.no 

Kultur
Kulturrådgiver Nina Halvorsen
Tlf: 62 56 40 10 / 997 99 082
nina.halvorsen@loten.kommune.no


Idrettskonsulent og kultur med bistand: Ole Eskild Dahlstrøm
Telefon:
62 56 40 14
ole.eskild.dahlstrom@loten.kommune.no

Rektor for Kulturskolen og prosjektleder for Munch i Løten:
Margrete Nordmoen, Telefon:
480 27 474
margrete.nordmoen@loten.kommune.no

Kommunikasjon og web
Kommunikasjonsrådgiver og webredaktør, Sigrid Friis Ruud
Telefon: 62 56 40 12/ 997 99 137
sigrid.friis.ruud@loten.kommune.no


Servicekontoret:
Telefon: 62 56 40 00

post@loten.kommune.no

Konsulent Maria Goreva
Telefon: 62 56 40 02
maria.goreva@loten.kommune.no

Konsulent Bjørnar Bjørke Olsen
Telefon: 62 56 40 13
bjornar.bjorke.olsen@loten.kommune.no

Arkiv:
Konsulent Aud Marit Trettebergstuen
Telefon: 62 56 40 06
aud.marit.trettebergstuen@loten.kommune.no

Ungdomskontakt og kontaktperson for TrafikkLykke
Mona Myrvang Nygaard
Telefon: 917 46 722
mona.nygaard@loten.kommune.no

SLT-koordinator, sekretær for BUK og leder for ungdommens hus
Marius Birkeland Nielsen
Telefon: 62 56 40 16/ 902 27 562
marius.birkeland.nielsen@loten.kommune.no

 

 

Sist endret: 09.12.2016
|
|
|