Det overordnete målet er å legge til rette for og stimulere til aktivitet, deltakelse og opplevelse for alle i bygda, samt  profilere kultur som en viktig trivselsfaktor i en god bokommune. I dette ligger å være tilgjengelig og støtte opp om det frivillige livet i Løten. Formelle organer i denne sammenheng er Løten Idrettsråd, Løten Musikkråd og Samarbeidsutvalget for Kultur og kommunikasjon

Kultur- og kommunikasjonssjef Bente Hagen:
Telefon: 922 12 894

bente.hagen@loten.kommune.no 


Kultur

Kulturrådgiver: Hanne Mette Walhovd Paulsen
Telefon: 62 56 40 10/ 924 45 108
hanne.mette.walhovd.paulsen@loten.kommune.no


Idrett

Idrettskonsulent: Ole Eskild Dahlstrøm
Telefon:
62 56 40 14
ole.eskild.dahlstrom@loten.kommune.no
 

Kulturskolen

Rektor: Margrete Nordmoen, Telefon: 480 27 474
margrete.nordmoen@loten.kommune.no


Servicekontoret

Telefon: 62 56 40 00
post@loten.kommune.no

 

Konsulent Maria Goreva
Telefon: 62 56 40 02
maria.goreva@loten.kommune.no


Konsulent Bjørnar Bjørke Olsen
Telefon: 62 56 40 13
bjornar.bjorke.olsen@loten.kommune.no


Lærling i kontor og administrasjonsfaget Alan Dulaya
Telefon: 62 56 40 40
alan.dulaya@loten.kommune.no 


Kommunikasjon og web

Kommunikasjonsrådgiver og webredaktør, Sigrid Friis Ruud
Telefon: 62 56 40 12/ 997 99 137
sigrid.friis.ruud@loten.kommune.no


Arkiv

Konsulent Adriana Gabriela Olsen
Telefon: 62 56 40 06
adriana.gabriela.olsen@loten.kommune.no


Se også:

Kulturskolen

Biblioteket