Det overordnete målet er å legge til rette for og stimulere til aktivitet, deltakelse og opplevelse for alle i bygda, samt  profilere kultur som en viktig trivselsfaktor i en god bokommune. I dette ligger å være tilgjengelig og støtte opp om det frivillige livet i Løten. Formelle organer i denne sammenheng er Løten Idrettsråd, Løten Musikkråd og Samarbeidsutvalget for Kultur og kommunikasjon. Kulturen er vitaminer som utløser samhørighet og engasjement, og er med på å gjøre Løten til en god bokommune!

Kultur- og kommunikasjonssjef Bente Hagen:
Telefon: 922 12 894

bente.hagen@loten.kommune.no 


Kultur

Kulturrådgiver


Idrett

Idrettskonsulent: Ole Eskild Dahlstrøm
Telefon:
62 56 40 14
ole.eskild.dahlstrom@loten.kommune.no
 

Kulturskolen

Rektor: Margrete Nordmoen, Telefon: 480 27 474
margrete.nordmoen@loten.kommune.no


Servicekontoret

Telefon: 62 56 40 00
post@loten.kommune.no


Kommunikasjon og web

Kommunikasjonsrådgiver og webredaktør, Sigrid Friis Ruud
Telefon: 62 56 40 12/ 997 99 137
sigrid.friis.ruud@loten.kommune.no

Konsulent Maria Goreva
Telefon: 62 56 40 02
maria.goreva@loten.kommune.no

Konsulent Bjørnar Bjørke Olsen
Telefon: 62 56 40 13
bjornar.bjorke.olsen@loten.kommune.no

Lærling i kontor og administrasjonsfaget Mina Majd Nybakken:
Telefon: 62 56 40 40
Mina.Majd.Nybakken@loten.kommune.no


Arkiv

Konsulent Aud Marit Trettebergstuen
Telefon: 62 56 40 06
aud.marit.trettebergstuen@loten.kommune.no