Illustrasjon: "Letters" av Davide Vizzini, Flickr.com
Kontaktinformasjon: 

Logoped MNLL Hilde Kristine Ohr
E-post: hilde.kristine.ohr@loten.kommune.no
Tlf: 986 45 616.
 

 

«En logoped jobber for å hjelpe mennesker som opplever vansker med språk og kommunikasjon»

 

Språk- og kommunikasjonsvansker kan blant annet være:

  • Manglende forståelse av språket
  • Problemer med å uttale lyder
  • Gjentakelser eller blokkeringer av lyder og/eller ord
  • Hurtig tale og «sluking» av ord eller deler av ord
  • Luftfylt og mangelfull stemme


Logopedtjenesten tilbyr

 

Utredning

Utredning av vanskene kan inkludere samtale, observasjon, testing og rapport med anbefalinger for videre oppfølging.


Behandling av vanskene

Behandling av vanskene, tilpasset den enkeltes behov og målsetning


Rådgivning

Rådgivning er en sentral del av behandling innenfor alle de logopediske områdene.


Undervisning/ kurs

Undervisning/kurs i barnehage/skole innenfor ulike emner, etter forespørsel.


Når bør man henvise til logoped?

Generelt bør man følge med på hvordan barnet klarer seg språklig sammenlignet med jevnaldrende. Er det en merkbar forskjell, er det lurt å ta kontakt med logoped. Logoped kan ta barnet inn til en vurderingstime og utstyre barnehage/foreldre med aktiviteter og øvelser som er med på å påskynde utviklingen

Husk: Det er bedre å henvise en gang for mye enn en gang for lite! Det er vanskeligere å endre på feilartikulerte lyder, taleflyt etc. jo eldre barnet er.  
 

Logoped MNLL Hilde Kristine Ohr jobber med førskolebarn og elever på 1. og 2. trinn i sin kommunale stilling, og fra 3. trinn og oppover i sin private praksis.

Logopeden har kontor hos Barne- og familietjenesten i Løten sentrum og logopedtimene gis der.
Foreldre får tilbud om å være med på timene, noe som gir dem mulighet til å observere hvordan logopeden jobber med barnet samt veiledning fra logopeden slik at øvelser og aktiviteter videreføres hjemme mellom logopedtimene. Dette sikrer en mest mulig effektiv oppfølging.


Hvordan benytte seg av logoped-tjenesten?

Lurer du på hvordan du kan benytte deg av tjenesten?
Ta kontakt med styrer/rektor som henviser videre til Logopedtjenesten.