Illustrasjon: "Letters" av Davide Vizzini, Flickr.comLøten kommune har for tiden ikke en ansatt logoped, men bruker privatpraktiserende vi har avtale med. Ta kontakt om du har behov for denne tjenesten.

Kontaktinformasjon

Kommunalsjef for oppvekst

 

«En logoped jobber for å hjelpe mennesker som opplever vansker med språk og kommunikasjon»

Språk- og kommunikasjonsvansker kan blant annet være:

  • Manglende forståelse av språket
  • Problemer med å uttale lyder
  • Gjentakelser eller blokkeringer av lyder og/eller ord
  • Hurtig tale og «sluking» av ord eller deler av ord
  • Luftfylt og mangelfull stemme
     

Logopedtjenesten tilbyr

Utredning

Utredning av vanskene kan inkludere samtale, observasjon, testing og rapport med anbefalinger for videre oppfølging.


Behandling av vanskene

Behandling av vanskene, tilpasset den enkeltes behov og målsetning


Rådgivning

Rådgivning er en sentral del av behandling innenfor alle de logopediske områdene.


Undervisning/ kurs

Undervisning/kurs i barnehage/skole innenfor ulike emner, etter forespørsel.


Når bør man henvise til logoped?

Generelt bør man følge med på hvordan barnet klarer seg språklig sammenlignet med jevnaldrende. Er det en merkbar forskjell, er det lurt å ta kontakt med logoped. Logoped kan ta barnet inn til en vurderingstime og utstyre barnehage/foreldre med aktiviteter og øvelser som er med på å påskynde utviklingen


Hvordan benytte seg av logoped-tjenesten?

Lurer du på hvordan du kan benytte deg av tjenesten?
Ta kontakt med styrer/ rektor som henviser videre til Logopedtjenesten.