Her finner du saker som du kan være med og påvirke!

Saker som ligger til offentlig ettersyn 

Disse sakene viser til planer i kartløsningen planinnsyn .
Har du innspill som du ønsker skal tas med eller vurderes i videre behandling kan du gi disse i løsningen plandialog som også ligger i innsynsløsningen. I hver enkelt sak vil det være link til planen og hvor du kan gi ditt innspill. Det er også frister for å fi slike meldinger, og det blir oppgitt i hver enkelt sak. 

Innspillene kan enten gis direkte i plandialogen eller sendes til post@loten.kommune.no eller til Løten kommune, postboks 113, 2341 Løten.


Vedtatte planer

Her finner du også vedtatte planer. 
Disse ligger her en periode, og deretter finner du dem i vår kartløsning planinnsyn.


Planene vil også være mulig å se i papirformat utlagt i Servicekontoret og biblioteket. Du kan også ta kontakt om du ønsker utskrift av planer. 
 

Har du spørsmål?

Kontakt oss på Teknisk forvaltning på tlf. 62 56 40 00.